• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dot-dot
  point to point
  cấu hình điểm điểm
  point-to-point configuration
  cầu nối điểm-điểm tuyến
  wireless point-to-point bridge
  giao thức liên kết điểm-điểm
  point to point protocol (PPP)
  giao thức liên kết điểm-điểm
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  Giao thức liên kết điểm-điểm-PPP
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  hệ thống điểm-điểm
  point-to-point system
  kết nối điểm-điểm
  point-to-point connection
  liên kết điểm-điểm
  point-to-point connection
  sự truyền thông điểm-điểm
  point-to-point communication
  point-to-point (a-no)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X