• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  intersection point

  Giải thích VN: Điểm nơi 2 đường thẳng hoặc đường tiếp xúc của đường tàu hoặc đường vòng cao tốc gặp nhau nếu chúng được mở rộng tối [[đa. ]]

  Giải thích EN: The point where two straights or tangents of a railroad or highway curve would meet if they were to be completely extended.

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  crossover point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X