• Thông dụng

  Động từ

  To meet; to see; to find; to encounter
  tôi chẳng bao giờ hội để gặp ta
  I never chanced to meet her
  To find; to meet
  gặp tìm thấy vật
  to meet with something

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X