• Thông dụng

  Sign by pressing one's finnger-print.
  Không biết chữ thì phải chỉ
  If one was illiterate, one had to sign by pressing one'sfinger-print (on documents...).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X