• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  point of switch

  Giải thích VN: Tại đường tránh của đường tàu, vị trí nơi bánh tàu chạy từ đường ray này sang đường ray [[khác. ]]

  Giải thích EN: In a railroad turnout, the point at which wheels actually pass from one track to the other.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X