• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  laser diode
  đi-ốt laze công suất thấp
  low-power laser diode
  đi-ốt laze dòng ngưỡng
  threshold current laser diode
  đi-ốt laze kiểu phun
  Injection Laser Diode (ILD)
  đi-ốt laze phun
  injection laser diode
  đi-ốt laze phun
  injection laser diode (ILD)
  laser diode (LD)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X