• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  canvass
  canvassing
  sự đi chào hàng đến từng nhà
  house-to-house canvassing
  travel
  đi chào hàng cho một công ty
  travel for a firm
  đi chào hàng cho một công ty
  travel for a firm (to...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X