• Thông dụng

  Động từ.

  To greet, to salute
  chào cờ
  to salute the flag
  chào từ biệt
  to say good-bye
  ngả chào thầy giáo
  to take off one's hat and greet one's teacher
  chào chị tôi về
  good-bye madam (miss, sister...), I am going back
  To solicit
  nhà hàng chào khách
  the shopkeeper solicits customers, the shopkeeper solicits people for their custom
  chào hàng
  to solicit customers to buy one's goods, to solicit custom for one's goods, to cry one's wares

  Từ cảm

  Heigh ho! alas!
  chào ăn thua
  heigh ho, it didn't work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X