• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  double-rivet

  Giải thích VN: Làm một tấm nối sử dụng 2 hàng đinh tán hoặc một mối nối dùng 4 hàng [[đinh. ]]

  Giải thích EN: To make a lap joint using two rows of rivets or a butt joint with four rows.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X