• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  supporting

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  gaugeable

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  measurable
  hàm đo được
  measurable function
  không gian đo được
  measurable space
  tập (hợp) đo được
  measurable set
  tập hợp đo được
  measurable set
  tập đo được
  measurable set
  tập đo được Lơbegơ
  lebesgue's measurable set
  đại lượng đo được
  measurable quantity
  bearing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X