• Thông dụng

  Thoughtless, irresponsible (about one's job...).
  Người thật đuềnh không thiết việc nhà
  What an irresponsible man! Never had a thought for his family.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X