• Thông dụng

  Xem cá đuối
  Doing very badly, very weak.
  Học đuối lắm
  To do very badly in one's studies, to be very weak at learning.
  A little short, not quite the right [weight].
  Cân cam này hơi đuối
  This kilo of oranges is a little short.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X