• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electric image
  image
  ảnh điện tử
  electron image
  ảnh điện tử
  electronic image
  ảnh điện tử thứ cấp
  secondary electron image
  bộ tương quan ảnh điện quang
  electro-optical image correlator
  hình ảnh điện
  electric image
  thế ảnh điện
  image potential

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X