• Thông dụng

  Tính từ

  Puffed up, windy, flatulent
  bụng ấm ách như bị đầy hơi
  to have a puffed up stomach as if troubled with wind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X