• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Daniell hygrometer

  Giải thích VN: Thiết bị dùng để đo nhiệt độ "điểm [[sương". ]]

  Giải thích EN: A device used to measure the dew-point.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X