• Thông dụng

  Danh từ

  Unknown (quantity)
  X Y những ẩn số
  X and Y are unknowns
  phương trình hai ẩn số
  an equation of two unknowns

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  unknown
  unknown number

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X