• Thông dụng

  Động từ

  To thrust
  ẩn cánh cửa bước vào
  to thrust the door open and step in
  To hide
  du kích khi ẩn khi hiện
  the guerillas now hide, now appear
  hòn đảo ẩn trong sương
  the island was shrouded by mist
  To seclude oneself from the world
  cáo quan về ẩn quê nhà
  to resign one's office and seclude oneself in one's native village

  Tính từ

  Latent
  nhiệt ẩn
  latent heat
  Danh từ
  ẩn số
  ẩn số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X