• Thông dụng

  Danh từ.
  lock.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lock
  blốc ( ) khóa
  lock block
  chốt khóa cửa
  lock bolt
  hộp khóa
  lock bush

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lockset
  rosette

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X