• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  block
  bình ngưng blốc
  block condenser
  blốc ngưng tụ
  condenser block
  blốc nhà được làm lạnh
  refrigeration block
  blốc điều hòa không khí
  air handing block
  blốc điều hòa không khí
  air-conditioning block
  blốc điều hòa không khí
  air-handling block
  kết đông bloc
  block freezing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X