• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  neutral stability

  Giải thích VN: Một điều kiện trong đó sự chuyển động của một hệ thống hoặc tăng hoặc [[giảm. ]]

  Giải thích EN: A condition in which the motion of a system neither increases nor decreases.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X