• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shear (ing) stress
  shear stress
  luồng ứng suất cắt
  shear stress flow
  ứng suất cắt cho phép
  permissible shear stress
  ứng suất cắt nằm ngang
  horizontal shear stress
  ứng suất cắt đơn
  simple shear stress
  shearing stress
  ứng suất cắt đứng
  vertical shearing stress
  tangential stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X