• Thông dụng

  Động từ

  To ape, to chime in, to join in, to take a leaf out of sbs book
  a dua theo lối ăn mặc lố lăng
  to ape others eccentric style of dress
  người hay a dua bắt chước
  a copy-cat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X