• Thông dụng

  Danh từ

  Opium
  cuộc chiến tranh a phiến
  The opium war
  a phiến thường mầm mống của tội phạm
  in most cases, opium is the germ of the crime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X