• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  social insurance
  trợ cấp an sinh hội
  social insurance benefits
  social security
  dự phòng an sinh hội
  social security provisions
  phí an sinh hội
  social security charges
  quỹ an sinh hội
  social security funds
  thuế an sinh hội
  social security taxes
  trợ cấp an sinh hội
  Social Security benefits

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X