• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  rotor plate

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  revolving table
  rotary table
  máy bàn xoay
  rotary table machine
  máy phay bàn xoay
  rotary table milling machine
  máy tiếp liệu kiểu bàn xoay
  rotary table feeder
  rotating table
  spiner
  turnplate
  turntable
  máy ép ngói kiểu bàn xoay
  clay plate turntable press
  méo sai tốc bàn xoay
  turntable wow

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dumb-waiter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X