• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bucket wheel
  fan wheel
  impeller
  bánh cánh quạt ly tâm
  centrifugal impeller
  buồng bánh cánh quạt
  impeller chamber
  kênh bánh (cánh) quạt
  impeller channel
  paddle wheel
  rotor
  running wheel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X