• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breeze concrete
  cinder concrete
  gạch tông xỉ
  cinder concrete brick
  gạch tông-xỉ than
  cinder concrete brick
  slag concrete
  tông xỉ bọt
  foamed slag concrete
  tông xỉ cao được mở rộng
  expanded blast furnace slag concrete
  tông xỉ nở
  expanded slag concrete
  tông xỉ xốp
  expanded slag concrete
  tông xỉ xốp
  gas slag concrete

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X