• Thông dụng

  Động từ.

  To bloom; to blow; to open out.
  nhiều hoa nở buổi sáng
  Many flowers open in the morning.
  To be hatched.
  nhiều con nở hôm nay
  many chickens hatched today.
  To rise; to expand.
  bánh không nở
  the bread won't rise.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X