• Thông dụng

  Danh từ
  chặp
  chặp

  Động từ

  To fasten together, to twist together
  chập hai sợi dây buộc cho chắc
  to fasten together two strings for more solidity
  sợi chỉ xe chập ba
  a thread made of three strands twisted together, a three-strand thread
  sợi len chập bốn
  four-ply wool thread
  To put in direct contact (electric wire); to tangle (a watch hairspring..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X