• Thông dụng

  To assess through discussion the achievements of (members of a community)
  hội nghị báo công bình công
  a progress reporting and achievement assessing conference
  bình công chấm điểm
  to evaluate the number of workdays put in and allot points accordingly (trong tổ đổi công hay hợp tác xã)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X