• Thông dụng

  Động từ.

  To be well again, to regain health, to recover
  người ốm đã bình phục
  the sick person has regained health, the sick person has recovered
  sức khoẻ chưa bình phục
  not to have recovered

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X