• Thông dụng

  Strong ; healthy.
  Anh ta khoẻ lắm thể cử được
  He is very strong, he can lift a 120 kilo weight.
  Ông cụ bảy mươi tuổi rồi còn khoẻ lắm
  The old gentleman is seventy but very healthy; the old is seventy but still hale and hearty.
  Well; well again.
  Anh khoẻ không
  Are you well.
  ốm hai tuần nay đã khoẻ
  To be well again after two weeks of illness.
  Able to stand.
  Khoẻ chịu rét
  To be able to stand the cold
  Big; hard;much.
  Ăn khoẻ làm khoẻ
  To eat much and do much work, to be a big eater and hard worker.
  In that case, if so.
  Khoẻ thế mắng thêm cho một trận
  In that case , give him another scolding.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X