• Thông dụng

  Tính từ.

  Enigmatic, mysterious
  nụ cười ẩn
  an enigmatic smile
  những điều ẩn của thiên nhiên
  the mysterious things of nature, the secrets of nature

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  enigmatic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X