• Thông dụng

  Danh từ.

  Secret, knack, trick
  quyết nghề nghiệp
  trade secret, trick of the trade
  Decisive factor, key
  đoàn kết quyết của thắng lợi
  unity is the key to success

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  know-how

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  expertise
  know-how

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X