• Thông dụng

  Động từ

  To wind (corpse) in a mat (chỉ cảnh chết khổ cực quá)
  chết chiếu
  to be wound in a mat when dead
  sống bán săng chết chiếu
  none more bare, than the shoemaker's wife and the smith's mare; to starve in a cook's shop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X