• Thông dụng

  Silhouette, figure, shadow, stamp
  thấy bóng dáng một người cao lớn
  the figure of a tall person was seen
  bóng dáng của thời đại của ông ta
  there is the stamp of the times in his poetry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X