• Thông dụng

  Động từ

  To oppress ruthlessly
  bọn quan lại bóp cổ dân
  the mandarins oppressed ruthlessly the people
  To fleece, to sting
  bọn đầu tích trữ bóp cổ khách hàng
  the hoarders and speculators fleece the consumers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X