• Thông dụng

  Danh từ.

  Gang, band, group
  một bọn trẻ con chơi ngoài sân
  a band of children was playing in the court-yard
  đi thành từng bọn năm bảy người
  to march in group of 5 to 7 people
  bọn bán nước
  traitors
  bọn họ
  they
  bọn mình
  we

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X