• Thông dụng

  Jest, wag
  tính hay bông lơn
  to like a jest
  nói chuyện bông lơn sỗ sàng
  to talk jestingly and over-freely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X