• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  slough

  Giải thích VN: Lớp đất vỡ ra khỏi bề mặt mỏ hoặc lỗ [[khoan. ]]

  Giải thích EN: Earth material that crumbles off the sides of a mine working or drill hole. Also, SLUFF.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X