• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ore pulp
  pulp
  slime
  bùn quặng đặc
  thickened slime
  sludge
  máy bơm bùn (quặng)
  sludge pump
  máy tiếp bùn quặng
  sludge feeder
  sự tuyển bằng bùn quặng
  treatment by sludge
  sự xử bằng bùn quặng
  treatment by sludge
  slurry
  bể lắng bùn (quặng)
  slurry sump
  máy bơm bùn (quặng)
  slurry pump
  máy tiếp bùn quặng
  slurry end of kiln

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X