• Thông dụng

  Danh từ
  anvil

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  press

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  compress
  crank

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  born

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anvil
  anvil stake
  anvil stand
  dike
  horn
  agger

  Giải thích VN: Một công trình bằng đất cũng được sử dụng làm đường, được xây dựng theo kiểu bờ dốc thoai [[thoải. ]]

  Giải thích EN: Earthwork serving as a road, usually raised with sloping embankments.

  bank
  bund
  causeway
  dam
  dike
  dike (dyke, levee)
  dike dam
  dyke
  dyke dam
  embankment
  groin

  Giải thích VN: Vật cản được xây giữa đất liền biển hoặc bờ sông để bảo vệ đất liền khỏi xói mòn hoặc sự hoạt động của cát, ngoài ra còn một số chức năng khác. Còn gọi là: GROYNE, JETTY BREAKWATER, WING [[DAM. ]]

  Giải thích EN: An obstruction built out from land into the ocean or a riverbank to protect the land from erosion and sand movements, among other functions. Also, GROYNE, JETTY BREAKWATER, WING DAM.

  groyne
  jetty
  levee
  pier
  spur dike
  weir
  anvil stand
  base
  bed plate
  body
  bottom
  bracket
  carrier
  casing
  column
  cradle
  flange
  foot
  footstep
  heelpiece
  holder
  leg
  mount
  nadir
  pad
  panel
  patten
  pattern
  pedestal
  saddle
  seat
  shoe
  shoe (brake)
  slab
  socket
  socket-outlet
  sole
  sole-piece
  soleplate
  stand
  stock
  substrate
  support
  valve seat
  fix
  in order (to)
  in order that, in order to
  in order to
  interpose
  put
  stand

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sole
  farrow
  place
  site

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X