• Thông dụng

  Strike, hit, beat.
  Nện búa lên đe
  To strike the anvil with the hammer.
  Nện cho ai một trận nên thân
  To hit someone soundly, to give someone a sound beating.
  Ram down.
  Nện đất
  To ram down the soil.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X