• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mill table
  roll table
  băng lăn dẫn động
  live-roll table
  roller table
  băng lăn tiếp liệu (cán)
  feed roller table
  table
  băng lăn dẫn động
  live-roll table
  băng lăn thả
  kick-off table
  băng lăn tiếp liệu
  feeding table
  băng lăn tiếp liệu (cán)
  feed roller table
  giàn băng lăn (cán)
  table beam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X