• Thông dụng

  Tính từ.

  Dishevelled, ruffled
  đầu tóc phờ
  ruffled hair
  Haggard
  mặt mũi phờ
  to look haggard and wasted
  thức đêm nhiều trông người phờ hẳn ra
  after many sleepless nights, he looked quite haggard

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sluggish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X