• Thông dụng

  Danh từ.

  Butter
  bánh phết
  Bread spread with butter, bread and butter
  thừa sữa cặn cơm thừa canh cặn
  table leavings (left to hirelings)
  ống
  measure (made of an empty condensed milk tin)

  Tính từ

  Cold
  vẫn cứ đi không buồn để ý
  to remain cold and not pay any attention

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X