• Thông dụng

  Danh từ.

  Hump
  bướu lạc đà
  a camel's hump
  Excrescence, knob
  cây gỗ nhiều mắt bướu
  a piece of timber full of knobs

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  apophysis
  boss
  phần bướu
  piston pin boss
  hunch
  knob
  knot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X