• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  registered table

  Giải thích VN: một bảng của DBMS, phần của CSDL ArcStorm được dùng đăng với CSDL.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X