• Thông dụng

  Phó từ

  Suddenly, unexpectedly
  bất giác kêu lên một tiếng
  to utter a scream suddenly
  bất giác nhớ đến một câu chuyện
  suddenly, an old story came to his mind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X