• Thông dụng

  Otherwise, [or] else.
  Biết thì làm bằng không thì phải hỏi
  If one knows how, one can do it, otherwise one must ask.
  It's a mere waste of efforts; it's just labour lost.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X